Dansk

Arrangør                     Sponsorer

Fintech Disruption Summit

Værdipapirer på blockchain

“Vi er ved begyndelsen på en ny æra for kapitalmarkedernes infrastruktur. Det står klart for os, at det der for øjeblikket sker på det digitale område vil definere fremtiden for vores industri. Den finansielle branche er nu nødt til at danne bro mellem traditionelle finansielle ydelser og det digitale samfund.”

–  Jos Dijsselhof, adm. direktør, SIX,

København

15. november, 2018

300+
Deltagere

4+
Paneler

15+
Talere

8+
Startup indlæg & stande

300+
Deltagere

4+
Paneler

15+
Talere

8+
Startup indlæg & stande

Om Konferencen

World Economic Forum forudsiger at 10% af det globale bruttonationalprodukt (ca. 50 billioner DKK) vil befinde sig på blockchain om mindre end 10 år.

Konferencen henvender sig til ansatte i den finansielle branche, dvs. banker, revisorer, advokater, aktiehandlere, osv. Formålet med konferencen er at informere og inspirere deltagerne om nye muligheder med blockchain teknologi og især om værdipapirer og aktiver på blockchain.

Firmaer kan nu udstede værdipapirer på blockchain med egenskaber som enten aktier eller obligationer for at rejse kapital (via en STO – en “security token offering”) som alternativ til en IPO. Store etablerede selskaber kan rejse kapital på denne måde – eller “tokenize” deres eksisterende aktier. Når værdipapirer og aktiver bliver overført til blockchain (og “tokenized”) vil der opstå fordele for både udstedere og investorer så som mere effektiv prisfastsættelse, forøget likviditet, 24 timers handelstid, øget automatisering af processer, reducerede forsinkelser på afregning, osv. I den nære fremtid vil ejendomme og andre investeringsporteføljer flytte til blockchain af de samme årsager. Kunstsamlinger, biler, skibe, osv. kan også flyttes på blockchain for at fragmentere ejerskab og andre rettigheder. (Lær mere).

Den finansielle revolution er allerede begyndt og det eksisterende finansielle økosystem vil bevæge sig mod blockchain over de næste 10 år.

Sørg for at du er på forkant med udviklingen – og deltag i Fintech Disruption Summit!

Konference Program

About the Summit

The World Economic Forum predicts that 10% of the global GDP (approx.. $7.8 trillion) will be stored on the blockchain in less than 10 years.

The summit is targeted towards bankers, accountants, lawyers, stock brokers, investment fund managers, custodians, and other people from the financial industry. The purpose of the summit is to inform and inspire delegates to new opportunities in tokenization of securities and assets.

Using blockchain technology, companies can now issue security tokens with share- or bond-like properties in order to raise funding (through an STO – a Security Token Offering) as an alternative to an IPO. Large established companies can raise additional funding through the same means, or tokenize their existing shares. As existing securities and assets become tokenized, issuers and investors benefit from easier price discovery, increased liquidity, extended trading hours, automation of processes, reduced settlement times, etc. In the near future, real estate and other investment portfolios will be tokenized for the same reasons. Collections of art, automobiles, boats, etc. can be tokenized in order to fragment ownership and other rights.

This financial revolution has already begun and the existing financial ecosystem will move towards the blockchain over the next 10 years.

Make sure you are at the forefront of this financial revolution, join the Fintech Disruption Summit!

Summit Program

Talere

Talere

Partner ved Bird & Bird. Internation juridisk specialist indenfor blockchainLinkedIn

Martin von Haller Grønbæk

Partner ved Bird & Bird. Internation juridisk specialist indenfor blockchain
LinkedIn
Blockchain specialist - forretningsmodeller indenfor blockchainLinkedIn

Mads Stolberg-Larsen

Blockchain specialist – forretningsmodeller indenfor blockchain
LinkedIn
Adm. direktør GoSecurity & VentureFusion. Ekspert på blockchain forretningsmodeller LinkedIn

Claus Skaaning

Adm. direktør GoSecurity & VentureFusion. Ekspert på blockchain forretningsmodeller
LinkedIn

Kontakt os for at reservere din billet!

Konferencearrangør

Billet priser:

 • Type 1: enkeltbillet (1 person for konference med middag):
  • 4000 DKK
 • Type 2: corporate billet (2 personer for konference med middag):
  • 7000 DKK
 • Type 3: startups (2 personer max + stand):
  • 8000 DKK
 • Type 4: startups (2 personer max + stand + pitch):
  • 12000 DKK

Vi er altid tilgængelige for en snak, email os på [email protected].

Ticket Pricing:

 • Type 1: single ticket (1 person for event w. dinner):
  • 4000 DKK
 • Type 2: corporate ticket (2 delegates for event w. dinner):
  • 7000 DKK
 • Type 3: startups (2 people max + stand):
  • 8000 DKK
 • Type 4: startups (2 people max + stand + pitch):
  • 12000 DKK
 • Early bird discount: 10%
 • No dinner: subtract 500 DKK

We are always available for a chat, email us at [email protected]echdisrupt.dk.

Contact us to reserve your ticket!

Event Organizer

Press & News

I´m coming because